Impressum

Bidrag hänvisade till § 5 TMG

GamingOnAir.de

Officiell kontakt vänligen via e-post eller biljettsystem eftersom vi inte har en permanent plats.
Vi är ett e-handelsföretag som verkar över hela världen.

Kontakt

E-post: [email protected]
Biljettsystem: Öppen biljett

Ansvarig redaktör

GamingOnAir.de marknadsavdelning

EU: s tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning (DU) redo: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Verbraucherstreitbeilegung / Universalschlichtungsstelle

Vi är inte redo eller engagerade, att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsument skiljedomstol.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med § 7 Punkt 1 i den tyska telemedialagen (TMG) ansvarar för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lag. Till §§ 8 till 10 Vi är dock inte skyldiga att TMG som tjänsteleverantör, för att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller till forskningsförhållanden, som indikerar olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, vi har inget inflytande på deras innehåll. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Reproduktionen, Bearbetning, Distribution och all slags exploatering utanför gränserna för upphovsrätt kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast avsedda för privat bruk, inte tillåtet för kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna sida inte skapades av operatören, tredje parts upphovsrätt respekteras. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Skulle du ändå bli medveten om upphovsrättsintrång, vi ber om en motsvarande ledtråd. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.